Enligt tidningen El Confidencial är vattenspillet i Spanien högre än EU-genomsnittet, som ändå ligger på 23 procent. Det är dock stora skillnader mellan olika områden, där exempelvis Jaen har upp till 50 procents svinn, medan Madrid endast tappar fyra procent av vattnet som distribueras i ledningarna.

Läckaget utgör med bred marginal det största svinnet av kranvatten och därför har ett flertal områden beordrat brådskande och omfattande renoveringsarbeten. Detta mot bakgrund av den allvarliga torka och vattenbrist som råder på många håll.

Enligt en studie från 2020 förlorades 650 miljoner kubikmeter dricksvatten i Spanien i rent svinn. Det motsvarar 1,7 miljoner kubikmeter om dagen.