Demonstrationen på måndagen i centrala Madrid hade sammankallats av de ledande jordbruksorganisationerna Asaja, Coag och UPA. Den startade utanför Jordbruks-, Fiskeri- och Boskapsdepartementet vid Puerta de Atocha och samlade enligt arrangörerna mer än 20.000 personer, enligt arrangörernas beräkningar. Vidare deltog drygt 100 traktorer.

Deltagarna tågade till EU-kommissionens delegation i Madrid, på Paseo de la Castellana. De kräver förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) och införandet av spegelklausuler som tvingar produkter från länder utanför EU att uppfylla samma livsmedelskrav som de inom unionen.

Enligt tidningen El País lockade demonstrationen deltagare från hela Spanien, som Johana Máscaro från Mallorca och Ricardo Argoy från La Rioja. Båda vittnade om de svårigheter de står inför i sina respektive regioner, som stigande produktionskostnader och byråkratiska hinder.

Bland deltagarna fanns även Jorge Pelayo och Juan Plata, två jordbrukare från Kanarieöarna. De lyfte fram den svåra situationen för bananodlare, förvärrad av konkurrensen från billigare bananer från Sydamerika och de destruktiva effekterna av vulkanutbrottet 2021.

Samtidigt diskuterade Spaniens jordbruksminister Luis Planas dessa frågor i Bryssel, med sina europeiska kollegor. Han förespråkade en ny europeisk överenskommelse till stöd för bönderna och deras krav.