En 24-årig man som dömts för kontinuerlig våldtäkt på en tolvårig flicka har fått det ursprungliga straffet kraftigt reducerat. Provinsdomstolen i León finner nämligen satt relationerna var frivilliga baserat på uppfattningen att det är vanligt inom romsk kultur att flickor gifter sig vid tolv års ålder. Argumentet kritiseras enligt tidningen El País hårt av både jurister och romska samfund.

Den dömde har haft en relation med flickan sedan hon var elva år, vilket lett till att hon fött tre barn, det första när hon endast var tolv år gammal. Mannen fick trots det sitt fängelsestraff reducerat från 37 år till åtta år och nio månader. Åklagaren begärde en lindring av straffet, och domstolen ansåg att relationen, trots den avsvärda åldersskillnaden, var frivillig och att flickan var medveten om de sexuella handlingarnas konsekvenser.

Beslutet har mött stark kritik. Juristen Violeta Assiego, tidigare generaldirektör för barn- och ungdomsrättigheter vid Socialdepartementet, kallar domen för vansinne och betonar att lagen om sexuellt samtycke fastställer en åldersgräns vid 16 år. Hon menar att domen bygger på fördomar och felaktiga antaganden om romsk kultur, utan att ha konsulterat experter eller sakkunniga.

El País citerar även brottmålsadvokaten Carmen Santiago, som understryker att domen skapar en felaktig bild av romsk kultur och är diskriminerande. Hon förnekar att det skulle vara en romsk sed att gifta sig eller ha sexuella relationer vid tolv års ålder och betonar att alla i Spanien omfattas av samma lagar och rättigheter.

Den spanska lagstiftningen kräver att personer är minst 16 år för att kunna ge lagligt samtycke till sex och äktenskap. Sedan 2015 har lagen skärpts för att motverka tidiga äktenskap och sexuella relationer med minderåriga. Assiego och andra jurister betonar att tolvåringar inte kan ge giltigt samtycke och att denna dom underminerar barnets rättigheter och skydd.