Dulcineafestivalen är ett mångkulturellt evenemang som lägger tonvikten på den spanska kulturens närvaro i Sverige. Dulcineapriset ska varje år tillägnas någon som bidrar till att sprida spansk kultur i Sverige.

Magnus Mörner ledde mellan 1997-2000 den svenska delen i det spansk-svenska projektet “Historiska möten - Spanien och Sverige”. Projektet kartlade de historiska relationerna mellan Spanien och Sverige. Ett flertal forskare från båda länderna deltog i detta gemensamma forskningsarbete.

Professor Mörner har tillbringat mycket tid i både Spanien och Latinamerika där han varit verksam vid olika universitet. Han har även undervisat vid universiteten i Stockholm och Göteborg, om dessa länder och deras historia.
Spanienbloggens Thomas Gustafssson har intervjuat Magnus Mörner.
“Jag är väldigt hedrad och glad över denna hyllning” säger Magnus Mörner till spanienbloggens redaktör efter prisceremonien.

Dulcineapriset består av en statyett (en kombination av osbornetjur och dalahäst) och en prissumma på 5 000 kronor.

Läs mer på http://www.spanienbloggen.se