Pandemin har generellt ökat användningen av distansvård, så kallad telemedicin. I Sverige är det dock inget nytt. Projektet ”Västerbotten utan gränser”, drog i gång redan i november med finansiering från statliga Vinnova och lokaliserad till företagsinkubatorn BIC Euronova i teknikparken PTA i Málaga.

Initiativet syftar till att utveckla en ny vårdmodell där europeiska patienter ska kunna få specialisthjälp av hög kvalitet, oavsett var experterna befinner sig. Till sin hjälp har de digitala kommunikationsverktyg.

Virgina Zazo, projektledare och överläkare på hudmottagningen på Norrlands universitetssjukhus citeras i Diario Sur:
– Málaga är tack vare sitt klimat och sin infrastruktur, en perfekt plats för att attrahera talanger och företag från olika delar av världen och med det som grund skapa en global knutpunkt inom digital hälsa.

Projektet befinner sig ännu i en pilotfas och just nu arbetar fyra specialister inom allmänmedicin på distans med rådgivning inom primärvården i Västerbotten. Läkarna är spanjorer som arbetat i Sverige och nu har flyttat tillbaka till Andalusien. Enligt Virginia Zazo är väntelistan lång, även av svenska läkare som under perioder önskar arbeta på distans i Málaga.
– Den pågående pandemin har visat att digital vård inte bara handlar om att sänka kostnader och förbättra servicen utan också är en strategisk nödvändighet för alla offentliga vårdsystem, säger Zazo till Diario Sur.

Projektet har utöver den statliga medverkan även två privata medaktörer; Premicare AB, en kedja med fem hälsocentraler i Västernorrland och dess tekniska dotterföretag Cybemed. Aktörerna vill använda centret som teknikhub för erfarenhetsutbyte och samarbeten mellan å ena sidan företag inom digital hälsa och å andra sidan mellan företag och myndigheter.