Enligt inskrivningsmyndigheten Registradores nya rapport från 16 november, ökade antalet bostadstransaktioner med 33 procent under tredje kvartalet, jämfört med det andra. Det rör sig dock en minskning med 17 procent jämfört med tredje kvartalet 2019.

Under tredje kvartalet i år ökade även antal utländska köp (totalt 11 400) med 28 procent jämfört med andra kvartalet. Antal svenskar som köpte fastighet i Spanien (510) ökade med 32 procent. Det skriver Fastighetsbyrån i ett pressmeddelande.
– Intresset för att köpa bostad i Spanien finns verkligen kvar, inte minst hos svenskar, citeras Martin Posch, affärsområdeschef för Fastighetsbyrån Utland.

Martin Posch fortsätter:
– De lättade restriktionerna under sommaren gjorde att fler affärer kunde genomföras. Nu stramas det till viss del åt igen vilket kommer att påverka marknaden. Men det görs affärer och vi har ställt om till att göra mer på distans, bland annat digitala visningar.

Den senaste statistiken visar även att bostadspriserna är stabila. Utvecklingen har stått stilla mellan andra och tredje kvartalet i år och stigit något, 0,83 procent, jämfört med tredje kvartalet i fjol.
– Hittills ser vi inte det prisras som många har förutspått. Det är snarare en långsam avmattning efter att priserna gått upp något innan pandemin, menar Martin Posch. Däremot har efterfrågan förändrats en aning. Likt utvecklingen i Sverige prioriterar fler större ytor och uteplatser och centrala lägen har fått en något lägre prioritet.