Siffror från det andalusiska hälsorådet visar att dödstalen i provinsen koncentreras till de högsta åldrarna. För en korrekt bedömning bör den allmänna åldersfördelningen av befolkningen tas i beaktning. I vilket fall är frekvensen bland äldre särklassigt högre än i de yngre åldrarna.

Mer än hälften av de avlidna, 246 personer, var mellan 65 och 64 år. Nära en tredjedel var äldre än 85, medan endast tre dödsfall registrerats mellan 15 och 29 års ålder.

Detta är den exakta fördelningen:
Äldre än 85 år: 129 (29,5 procent)
65-84 år: 246 (56,7 procent)
45-64 år: 55 (12,7 procent)
30-44 år: 2 (0,5 procent)
15-29 år: 3 (0,7 procent)
0-14 år: 0