Den planerade skolan, Swedish International School Estepona, annonserar platser från förskolan till mellanstadiet från och med höstterminen 2023 och ett flertal familjer uppges redan ha registrerat sina barn. Skolan kommer att inrymmas i exklusiva lokaler intill Villa Padierna Raquet Club, i området Cancelada öster om Estepona. Skolan ska enligt planerna följa svensk läroplan, men samtidigt ha en internationell prägel och undervisning även på spanska.

Det är en omständlig och utdragen process att starta en utlandsskola i Spanien. Enligt källor Sydkusten varit i kontakt med måste den inte bara ligga under någon form av tillsyn av offentlig myndighet i hemlandet, vilket ska intygas av vederbörlig ambassad, utan den måste även beviljas tillstånd för undervisningsverksamhet av den autonoma regionmyndigheten. I det aktuella fallet handlar det om Junta de Andalucía.

Representanter för den nya skolan säger till Sydkusten att de redan ansökt om tillstånd hos det andalusiska skolverket och att behandlingen ska vara klar i god tid före starten av läsåret. Samma sak gäller det kommunala godkännandet för att bedriva skolverksamhet i själva lokalerna, som brukats tidigare för undervisning.

För att kunna erhålla statsbidrag från Sverige måste utlandsskolan även ha tillstånd från Skolverket och det är osäkert om Swedish International School Estepona kan erhålla detta. Grundidén med de svenska utlandsskolorna var nämligen en service till barnfamiljer som lämnade Sverige tillfälligt, ofta för att någon eller båda föräldrarna arbetade för ett multinationellt företag. Syftet var att barnen skulle kunna fortsätta att läsa enligt den svenska läroplanen under en begränsad period utomlands, men numera tillhör eleverna i allt större utsträckning familjer som lämnat Sverige permanent.

Den ändrade profilen på de svenska utlandsfamiljerna har lett till att det inte delats ut något nytt tillstånd på nära 20 år och antalet svenska utlandsskolor har till och med sjunkit de senaste åren från 18 till 15. Nästan hälften, sju av de kvarvarande, finns i Spanien. Det är de skandinaviska skolorna i Madrid och Torrevieja samt de svenska skolorna i Fuengirola, Marbella, Palma de Mallorca samt på Gran Canaria och Tenerife.

Svårigheten att erhålla nya tillstånd bekräftas av ekonomichefen på Svenska Skolan Marbella, Isabel Saunders-Lagrillière.
–Vi är så vitt jag vet den sista utlandsskolan som erhållit tillstånd av Skolverket, för låg- och mellanstadieutbildning efter svensk läroplan. Däremot har vi trots långvariga försök blivit nekade att få utvidga detta till att omfatta även högstadiet, med motiveringen att det inte delas ut nya tillstånd. Därmed kan vi fortsatt endast erbjuda distansundervisning för högstadieelever.

De så kallade svenska korttidsskolorna behöver inte tillstånd av Skolverket, men enligt källor till Sydkusten måste däremot deras elever tillhöra någon skola i Sverige som är behörig. Som namnet antyder handlar det om undervisning för de enskilda eleverna under en begränsad tidsperiod, normalt någon månad. På Costa del Sol finns en svensk korttidsskola i Marbella och planer på att starta ytterligare en i Fuengirola. Det har även funnits en svensk korttidsskola i Estepona, som dock i dagarna ändras till språkskola.

Svenska skolor i utlandet har en egen privat organisation, Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF). Det är en intresseorganisation för svenska utlandsskolor och skolföreningar som anordnar svensk undervisning utomlands för mer än 6.000 elever. Ett grundkrav för medlemskap i SUF är att skolan beviljats statsbidrag från Sverige. Det kan gälla såväl svenska skolor i utlandet som lokala skolor som erbjuder exempelvis lektioner i svenska som komplement.

Enligt en talesperson för SUF pågår en diskussion inom föreningen om att eventuellt upprätta en kategori som öppnar för medlemmar som inte är beviljade statsbidrag, men detta har inte antagits ännu. De så kallade ”Thaiskolorna”, som är en form av svenska korttidsskolor i Thailand, är exempelvis inte berättigade i dagsläget att vara med i föreningen.

En representant för Swedish International School Estepona säger till Sydkusten att det inte är nödvändigt med tillstånd från Skolverket i Sverige för att kunna utöva undervisning enligt svensk läroplan. Däremot innebär avsaknad av behörighet att skolan inte kan erhålla statsbidrag och ej heller ge betyg till eleverna i årskurs sex. Det senare kan däremot erhållas via Sofia Distans.

De föräldrar som eventuellt har frågor kring detta välkomnas att ta kontakt med ledningen för den nya skolan via deras hemsida https://www.sweintschool.com