2019-05-15 15:46:42
Ja, enligt första länken. Obligatoriskt innan man annonserar ut sin bostad till försäljning eller uthyrning.
https://www.spanishpropertyinsight.com

https://fuster-associates.com
RM
2019-05-15 20:29:20
Tack RM, men nej, verkar det som enligt länken:
Residential buildings that are exempt from requiring a Certificate are:
Buildings (or residential units within buildings) used for either less than four months a year.

Frågan är om det stämmer. Exempt betyder "undantaget/förutom". Någon som vet säkert om det här med 4 månader gäller?
Dag
2019-05-16 21:14:16
Dag, du behöver precisera din fråga mer. Jag är inte expert men ser ändå att det är oklart vad du frågar om. Vad är "ett par månader"? Turistlicens är "mindre än 2 månader".
Vad sker med bostaden resten av året? Bor någon där då? Som jag tolkar texten kan man kanske få undantag om bostaden används 4 mån (totalt) och/eller förbrukar 25% av årsförbrukningen av energi.
Här kommer ytterligare en länk: https://www.spanishsolicitors.com
RM
2019-05-17 12:26:26
Hej och tack. Min fru gjorde lite detektivarbete och fann lagen som säger att man inte behöver energideklaration om man bor i huset och/eller hyr ut det en kortare period än 4 månader samt lite prat om elförbrukning Kanske kan vara bra att veta för någon annan som vill spara pengar för att slippa deklarera. Här följer ett utdrag ur lagtexten:
"Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización durante todo el año, siempre que así conste mediante declaración responsable del propietario de la vivienda."
Det finns andra undantag och dem kan man läsa om i lagtexten i länken nedan:
https://www.boe.es

I och med detta är fallet löst för min del.

Dag