2020-05-25 18:38:07
tala med comunidaden
håkan


2020-05-25 21:02:18
Visst, men innan det skulle jag vilja ha svar på frågan: Vad gäller generellt i Spanien?
Peter

2020-05-25 22:05:36
Vad som gäller generellt överallt på planeten är att kanske kan jag tänka mig är att börja med att prata med grannen.
Nisse


Expertsvar:2020-05-25 23:16:48

De som ej tillför forumen konkreta svar och råd på det ämnet handlar om ombedes avstå från att publicera kommentarer. Några har nu raderats. Vi har vidarebefordrat denna konsultation till en jurist och hoppas att Peter kan få ett vettigt svar inom kort.
Mats Björkman/Sydkusten

Expertsvar:2020-05-26 19:03:39

Hej Peter,
Rökning är förbjuden på allmänna platser och gemensamma ytor inomhus, exempelvis hissar, trappuppgångar och korridorer. Detta följer av artikel 7 i Ley 42/2010. Det är även förbjudet att röka på lekplatser (oavsett om lekplatsen är utomhus och inomhus). Spansk lag förbjuder inte rökning på balkonger som används privat. Jag rekommenderar att ni pratar med grannen i första hand. Förklara att ni inte vill utsätta ert barn för passiv rökning. Om det finns en lekplats i närheten av grannens balkong kan ni använda det som argument.
Om det inte hjälper att prata med grannen kan ni kontakta ordföranden eller förvaltaren i er förening, och föreslå att ni debatterar problemet på nästa möte. Föreningen kan inte fatta beslut om rökförbud på privata balkonger med giltig verkan, men om många grannar störs av rökningen kanske rökaren känner sig motiverad att respektera omgivningens önskemål.
Lycka till!
Vänliga hälsningar,
Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
http://www.linguaiuris.com

Linguaiuris