2020-06-14 08:55:16
Hej, genom inflytande över näringsverksamhet kommer ni bli obegränsat skattskyldig i Sverige. Sen kommer ni bli obegränsat skattskyldig i Spanien genom bosättning och vistelse ( mer än 183 dagar per kalenderår) ni får dubbel hemvist. För att tillämpa skatteavtalets metod artiklar för undanröjande av dubbel skatt måste först hemvisten fastställas enligt avtalets regler. Detta sker i erat fall enligt artikel 4 punkt 3 genom överenskommelse. Ingen av länderna initierar förfarandet om överenskommelse innan ni har betalat skatt i Spanien. Sveriges princip är att hålla på beskattningsrätten, det kan ta år innan frågan är löst genom skiljedom. Resultatet blir dubbel skatt utan rätt till avräkning. Dock kan ni avveckla näringsverksamheten i AB, samt driva vidare från Spansk juridiker, detta leder inte till väsentligt anknytning ( om detta är endaste omständigheten att beakta) har precis fått ett förhandsbesked från SRN i en liknande fråga.
Haga Kapital

2020-07-01 10:35:22
Bruk Spansk Advokat,ikke Nordisk advokat, de tar skandinaviske priser.
Jeg har opp levd det, nr min kone døde, jeg kontakted en Norsk advokat, og ha skulle ha minimum 3.000 Euro for å orne alle formaliteter, en Spansk advokat, som je brukte skulle ha 650 Euro, det samme er det med briller og Høreapparater
Flytting til Spania