2019-07-22 02:58:32
Det borde det finnas om man googlar på hälsovårdsmyndigheten Spanien.
Annars kan man se på Youtube hur man gör kackerlakfällor av petflaskor som man smörjer vasselin på insidan och agnar med mat.
Jag har sett en liten kackerlacka som tagit sig igenom murbruket mellan golvet och kakelplattorna på toaletten.
Jag har sett en större kackerlacka ta sig in mellan ytterdörren och golvet.
Och då har ytterdörren en tätningslist under dörren.
Alla iakttagelser har jag gjort nattetid för det är då kackerlackorna är aktiva.
Städa bort smulor från golvet.
Torka torrt på diskbänken.
Ha all mat i slutna plastpåsar.
Ta bort hushållsrullen från diskbänken nattetid.
Kackerlackor äter det mesta som papper mm.
Men på Youtube finns mycket att se om man söker på både svenska och engelska på kackerlackfällor.
Och tvätta golvet med Leja.
Jörgen
2019-07-22 03:00:20
Det borde det finnas om man googlar på hälsovårdsmyndigheten Spanien.
Annars kan man se på Youtube hur man gör kackerlakfällor av petflaskor som man smörjer vasselin på insidan och agnar med mat.
Jag har sett en liten kackerlacka som tagit sig igenom murbruket mellan golvet och kakelplattorna på toaletten.
Jag har sett en större kackerlacka ta sig in mellan ytterdörren och golvet.
Och då har ytterdörren en tätningslist under dörren.
Alla iakttagelser har jag gjort nattetid för det är då kackerlackorna är aktiva.
Städa bort smulor från golvet.
Torka torrt på diskbänken.
Ha all mat i slutna plastpåsar.
Ta bort hushållsrullen från diskbänken nattetid.
Kackerlackor äter det mesta som papper mm.
Men på Youtube finns mycket att se om man söker på både svenska och engelska på kackerlackfällor.
Och tvätta golvet med Leja.
Jörgen
2019-08-02 07:14:01
Vi har haft kackerlackor som har tuggat sig igenom tillslutna plastpåsar för att komma åt brödet som förvarades i dessa.
Min erfarenhet är att det är oerhört svårt att utrota kackerlackor som har etablerat sig i hemmet, då de lägger ägg och det hela tiden föds nya. Räkna med att det tar tid och kom ihåg att trägen vinner...
Björn S.
2020-02-14 09:34:20
Vi arbetar med naturmedel som gör att man slipper många giftiga kemikalier men kan utrota hela boen inom en månads tid med våra medel. Därefter behöver man hålla boet borta från att etablera sig igen vilken kräver betydligt mindre arbete och medel.
Bo
2020-02-19 17:09:01
Apparat, som placeras i ett eluttag, tycker jag är effektiv eftersom de blir så avtrubbade, att de blir lätt att slå ihjäl dem; de flesta ligger på rygg och är totalt utmattade/halvdöda. Städar med Lejía + sätter ut vanliga kackelackerfällor; alltid ha dessa för eluttag.
Pirrelille