Expertsvar:2016-04-07 19:54:39

Hej Frida,

För att ha rätt till avgångsvederlag (”indemnización por despido”) måste du ha arbetat åtminstone 1 år på företaget. Rätten till avgångsvederlag beror även på vilket skäl för uppsägning som är aktuell just i ditt fall.

Kanske undrar du om du har rätt till arbetslöshetsersättning (”paro” eller ”prestación por desempleo”)? För att ha rätt till sådan ersättning, måste du ha varit inskriven i det spanska socialförsäkringssystemet (”Seguridad Social”) åtminstone 12 månader under de senaste 6 åren. Alla perioder som du har varit anställd och inskriven i det spanska socialförsäkringssystemet räknas (du kan alltså räkna samman flera perioder från olika företag, de senaste 6 åren).

Om du säger upp dig på eget initiativ, har du inte rätt till varken ”paro” eller ”indemnización por despido”. Däremot kan du ha rätt till ”finiquito” som är en slutgiltig beräkning av lön från företaget (häri inräknas eventuella semesterdagar som du har rätt till, men som du ännu inte har utnyttjat).

Förutsatt att du meddelar din arbetsgivare med 15 dagars varsel, har du rätt till lön även under uppsägningstiden. Observera att 15 dagar är en allmänt accepterad uppsägningstid, om inget annat stadgas i ditt anställningsavtal eller kollektivavtal. Du bör alltså i första hand kontrollera vilken uppsägningstid som gäller enligt ditt anställningsavtal eller kollektivavtal.

Lycka till!
Charlotte Anderson
Jurist & Abogada
www.linguaiuris.com

Linguaiuris