Expertsvar:2023-11-26 09:35:51

Spanska trafikmyndigheten DGT kan inte utfärda miljömärke för utlandsregistrerat fordon, men godkänner istället exempelvis tyskt märke. Se mer info (på spanska): https://sede.dgt.gob.es
Mats Björkman/Sydkusten

2023-11-26 12:47:17
(På svenska)
Vad ska du veta?

Flera länder i EU har utvecklat en klassificering för att klassificera fordon utifrån hur förorenande de är. I Spanien är det inte möjligt att utfärda miljömärken till fordon med utländska registreringsskyltar, men det är inte nödvändigt. Om du har ett fordon från ett land med miljömärkning (Tyskland, Österrike, Danmark, Frankrike) anser vi att du har motsvarande spanska märkning.

I följande avsnitt kan du se överensstämmelsen mellan klassificeringarna för de olika länderna. På så sätt kommer du att kunna känna till motsvarande spanska märke för ditt fordon, veta vilka trafikrestriktioner som kan påverka dig och kunna cirkulera på våra vägar med ditt lands märke.

På liknande sätt kan lokala enheter genom dessa tabeller identifiera miljökategorin för utländska fordon och veta om de kan cirkulera eller inte baserat på de lokala bestämmelser som har utvecklats.

Viktig. Dessa ekvivalenser är för cirkulation i Spanien, de har ingen giltighet i andra länder. Så om du ska köra ditt fordon till Tyskland, Österrike, Danmark, Frankrike eller ett annat land med miljöklassningssystem måste du innan du ger dig ut om det är nödvändigt att skaffa ett märke i det land du reser till, hur man gör och hur man gör kriterierna för att kunna cirkulera.
Gunnar

2023-11-26 12:58:30
Tack för svaren. Det var var jag anade, då jag tittat på ett antal bilar från Tyskland och Frankrike som inte hade någon spansk dekal förutom från deras hemländer.
Kan således lugnt köra vidare i alla zoner även de spanska.
Lite konstigt tycker jag att en miljödekal utfärdad i ett EU land inte gäller alla EU länder. Kraven är ju samma på utsläppen.Men det kanske kommer i framtiden.
Miljömärke för bil?