Expertsvar:2021-06-04 10:26:02

Hej AM,
Vi har precis publicerat en notis med den senaste informationen som finns tillgänglig: https://www.sydkusten.es
Det definitiva beslutet offentliggörs imorgon 5 juni.

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-06-05 11:31:21
Nya inresebestämmelser till Spanien är publicerade i BOE https://www.boe.es

(Google-översatt)
Bl.a.
Certifikaten måste skrivas på spanska, engelska, franska eller tyska. Om det inte är möjligt att erhålla det på dessa språk måste stödjande dokument åtföljas av en översättning till spanska som utförs av ett officiellt organ.

Sjätte. Vaccinationsintyg.

Vaccinationsintyg utfärdade av de behöriga myndigheterna i ursprungslandet accepteras som giltiga från 14 dagar efter administreringsdatum för den sista dosen av den fullständiga vaccinationsregimen. De accepterade vaccinerna kommer att vara de som godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten eller de som har slutfört nödhanteringsprocessen från Världshälsoorganisationen.

Vaccinationsintyget måste åtminstone innehålla följande information:

1. Ägarens namn och efternamn.

2. Vaccinationsdatum, med datum för den sista administrerade dosen.

3. Typ av vaccin som administrerats.

4. Antal administrerade doser / fullständig behandling.

5. Utfärdande land.

6. Identifiering av det utfärdande organet för vaccinationsintyget.

Sjunde. Diagnosintyg.

Diagnostiska testcertifikat för aktiv COVID-19-infektion med ett negativt resultat som utfärdades 48 timmar före ankomst till Spanien accepteras som giltiga.

De diagnostiska testerna för infektion för SARS-CoV-2 som godkänts kommer att vara följande:

1. Molekylära nukleinsyraamplifieringstest (NAAT), som används för att detektera närvaron av SARS-CoV-2 ribonukleinsyra (RNA);

2. Antigendetekteringstest som ingår i den gemensamma listan över snabba antigendetekteringstester för COVID-19, publicerad av Europeiska kommissionen baserat på rådets rekommendation 2021 / C 24/01.

Diagnostiskt testcertifikat måste åtminstone innehålla följande information:

1. Ägarens namn och efternamn.

2. Datum för provtagning.

3. Typ av test som utförts.

4. Utfärdande land.

Åttonde. Återställningsintyg.

Återhämtningscertifikat utfärdat av den behöriga myndigheten eller av en medicinsk tjänst accepteras som giltiga minst 11 dagar efter det att det första NAAT-diagnostiska testet har slutförts med ett positivt resultat. Certifikatets giltighet upphör 180 dagar från det att provet tas.

Återställningsintyget måste åtminstone innehålla följande information:

1. Ägarens namn och efternamn.

2. Datum för provtagning av det första positiva diagnostiska testet för SARS-CoV-2.

3. Typ av utfört NAAT-test.

4. Utfärdande land.

Nionde. EU Digital COVID-certifikat.

När den europeiska förordningen om ramen för utfärdande, verifiering och acceptans av driftskompatibla vaccinations-, test- och återställningsintyg träder i kraft för att underlätta fri rörlighet under COVID-19-pandemin, till passagerare som kommer från länder eller riskområden som använder en EU Digital COVID-certifikat, i någon av dess modaliteter: vaccination, diagnos eller återhämtning, kommer de att genereras, i färd med att fylla i hälsokontrollformuläret, efter dess automatiserade validering med SpTH, en QR-kod med namnet FAST CONTROL, som gör det möjligt att det inte är nödvändigt att visa EU: s digitala COVID-certifikat vid ombordstigningsprocessen eller i hälsokontrollen vid ankomsten.

För att göra detta, när den europeiska förordningen om EU: s Digital COVID-certifikat är i full kraft, kommer resenärer som uppvisar ett certifikat utfärdat av en unionsmedlemsstat använda EU: s Digital COVID-certifikat.
Gunnar

2021-06-05 17:29:27
Fr o m 1 juli så ska väl vaccinationspasset gälla, behöver man ändå fylla i hälsodeklarationen?
Gun

2021-06-05 17:33:17
Gun,
ja.
Gunnar

2021-06-05 19:07:04
Hej

Hur får man ett certifikat på vaccination i Sverige?

Mvh

Krister
Krister

2021-06-05 19:45:55
Krister,
det är inte lätt. Trots Ygemans prat om att Sverige ligger i topp fungerar det dåligt!
Se https://www.expressen.se
Se också sidan covidbevis.se
Gunnar

2021-06-05 20:19:34
snälla snälla. Om jag fattat det rätt för resa till Mallorca gäller vaccintyg-har ett svenskt och iskrivet med allt. Samt ett gentest högst 48 tim. Ärb detta rätt och hur får man allt rätt?
mh

2021-06-05 20:27:03
mh,
se en bra artikel om detta.
https://www.sydkusten.es
Gunnar

2021-06-06 09:27:23
Hej Gunnar,

Det verkar ju enklare att ta ett antigentest då det går på 30 min inkl intyg?

Än är få till ett certifikat på vaccination...
Krister

2021-06-09 16:28:11
Hej kan jag redan idag (9/6) fylla i min hälsodeklaration för inresa till Spanien den 29/6.
Tacksam för svar
Rh

2021-06-09 16:39:01
Rh,
nej!
Gunnar

2021-06-10 08:42:31
Hej

Är det någon som vet hur man lägger in sitt certifikat på vaccin i hälsodeklarationen?

Ska det scannas in eller tar man med det på papper?
Krister