2020-10-22 15:39:15
Inkomst av enskild tjänst som utbetalas av svensk arbetsgivare till person med hemvist i Spanien vid arbete som utförs i Sverige får beskattas i Sverige. Den svenska skatten skall avräknas i Spanien. Allt enligt skatteavtalet. Det är är skatt på pension som utbetalas från Sverige och som får beskattas i Sverige och Spanien där den spanska skatten skall avräknas i Sverige.
Bosse L