Borgmästaren Ángeles Muñoz beklagar i en intervju i Diario Sur att tunneln som byggts genom San Pedro ej bidragit till att skingra trafikstockningarna, som är i princip dagliga året runt. Det finns ett förslag om att skapa en tredje körfil i Puerto Banús, men budgeten ligger på omkring 18 miljoner euro och förslaget är ännu inte ens presenterat. Även korsningen vid Rondavägen utgör en stor flaskhals för trafiken, men medan kustvägen är statligt ansvar lyder den senare under de andalusiska regionalmyndigheterna.

Tills vidare har kommunledningen avsatt 15 000 euro för en ingående studie av trafiksituationen i centrala San Pedro. Den främsta frågan är om trafik åter ska tillåtas på huvudgatan Marqués del Duero, något som splittrar befolkningen och som varit föremål för en misslyckad folkomröstning. Dessutom studeras om andra gator istället ska bli trafikfria medan Lagasca eventuellt bör vändas och vara enkelriktad åt motsatt håll mot i dagsläget.