En av de sista storvinsterna att dras 22 december var nummer 69.457, som en av femtepriserna. Den lotten erhöll 60.000 euro per serie, motsvarande 6.000 euro per lott, så kallad ”décimo”. Det är inte fråga om en jättevinst, men däremot såldes samtliga 172 serier på samma plats, det vill säga allt som allt 1.720 lotter.

Det är lottbutiken på huvudgatan Marqués del Duero, nummer tre, som administrerat försäljningen. Enligt Diario Sur är det i sin tur hjälporganisationen Cáritas som delat ut lotterna, varpå vinsten beräknas vara väldigt utspridd mellan boende i San Pedro Alcántara med omnejd.