De nya regionalmyndigheterna vill snarast häva den blockering som byggnaden befinner sig i och som bidragit till att den stått övergiven i flera år. Det innebär bland annat att regionalmyndigheterna ska betala den släpande skuld på 2,6 miljoner euro som föranlett provinsstyrelsen i Málaga att beslagta fastigheten.

Förhandlingarna mellan de olika myndigheterna strandade under den förra mandatperioden, men den nya konservativa regionalregeringen är fast besluten att lösa situationen. Målet är att auktionera ut byggnaden för att omvandlas till ett hotell.