Kommunledningen är irriterad över utvecklingen i staden och framför allt att elscooters lämnas vind för våg överallt. Andra vanliga överträdelser är bruket i den gamla stadskärnan, vilket är förbjudet, liksom att mer än en person åker i scootern samtidigt.

Trots att ett flertal parkeringsplatser upprättats i Málaga står övergivna scootrar på alla möjliga platser. Kommunledningen har nyligen hållit ett möte med representanter för de olika scooterbolagen, som i dagsläget är åtta olika. De uppges dock endast delvis ha tagit ansvar för situationen.

Nu varslar kommunledningen om skärpta normer från och med oktober, för att ytterligare reglera bruket av elscooters i staden. De uppgår till omkring 2 000 totalt.