Åtta kanonsalvor annonserade Götheborgs ankomst till Málaga på morgonen 15 september. Det var en solig och fortfarande varm sommardag, så pass varm att officerarna som högtidsenligt bar tidsenliga rockar snart fick ta av sig dem. Fartyget hade besökt Spanien tidigare, men däremot var det första gången som det tog sig in i Medelhavet, efter ett besök i Lissabon. Sist Götheborg var i Spanien var 2005, samma år som replikan sjösattes och då gästades Cádiz vid Atlantkusten.

Ostindienfararen är en kopia av fartyget Götheborg I, som sjösattes 1738 och som vid hemkomsten efter sin tredje resa till Asien, 12 september 1745, gick på grund och förliste utanför sin hemstad. Samtliga besättningsmän undsattes oskadda och nära hälften av lasten ombord kunde också räddas innan fartyget gick förlorat, vilket räckte för att även den sista resan skulle gå med vinst.

Götheborg är idag världens största oceanfartyg i trä. Utvändigt är fartyget i princip identiskt med originalet, medan interiören har fått anpassas på flera sätt för att tillåtas segla. Det gäller både säkerhetsnormer och att fartyget exempelvis måste vara utrustat med motor.

I juni gav sig Götheborg av på sin andra resa mot Kina. Efter stopp i Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, London, Bremerhaven och Lissabon tog sig fartyget så in i Medelhavet via Gibraltar sund och anlöpte Málaga 15 september. Med ombord var Sydkusten, som tilläts äntra fartyget vid inloppet till hamnen och på så sätt kunde uppleva och i ett videoreportage återge den historiska ankomsten.

Götheborg låg kvar i Málaga till 20 september, då det satte segel mot Nice. Senare besöktes Valletta och i början av november anlände fartyget till Barcelona, där det förblir vid kaj till våren, då resan mot Kina återupptas. De kommande stoppen har i skrivande stund inte bekräftats, men Göteborg kommer att segla längs hela Medelhavet och genom Suezkanalen, för att runda Arabiska halvön och via bland annat Indien och Indonesien nå Kina under nästa år.

Besättningen är på drygt 60 personer, hälften så många som behövdes på originalskeppet. Det är möjligt att mönstra på för att följa med på enskilda sträckor, men det sker mot en kostnad och alla ombord ingår i manskapet och måste vara redo att jobba.

Mer information: https://www.gotheborg.se

Sk-tv: