Kommunledningen har avsatt över en miljon euro till den planerade anläggningen, som kommer att förvaltas av kyrkogårdsförvaltningen Parcemasa. Förutom begravningsplatser kommer kyrkogården att erbjuda tjänster som kremering och minnesceremonier. Det skriver tidningen El Mundo.

Málaga är den provins i Andalusien med flest registrerade husdjur. En undersökning visar att 89 procent av de tillfrågade djurägarna skulle överväga att använda kyrkogårdens tjänster. Trots detta uttrycker vissa ägare bekymmer över kostnaden för dessa tjänster, som de anser borde vara mer överkomliga.

En offentlig granskning av projektet kommer att äga rum, där medborgare och organisationer kan framföra sina synpunkter innan det slutgiltiga beslutet fattas.