Först vill jag citera meningen ”Det är ju den kilowatt som jag inte förbrukar som är den billigaste lösningen.” Några grundläggande begrepp: Sorten kilowatt står för en effekt. (En kilowatt är lika med 1,341 hästkrafter). Energimängd kan uttryckas i kilowattimmar (kWh). En kilowattimme är den energimängd som alstras av en motor med effekten 1 Kw under en timme eller annorlunda uttryckt 367.100 kilopondmeter.

En effekt går inte att spara. Den finns först när man använder den. En energi går däremot att spara genom att inte använda den. Sannolikt menar författaren kilowattimme i stället för kilowatt.

Ökad ventilation minskar knappast energiförbrukningen. Snarare tvärtom. Speciellt om cirkulationen åstadkoms på mekanisk väg med hjälp av fläkt med motor. Om man kan spara energi genom att starta en motor är man snubblande nära lösningen på Perpetum Mobile. Om man dessutom tar in kall luft och blåser ut varm luft så ökar energiförbrukningen ytterligare.

Ett annat citat från artikeln: ”Golvvärme drar för övrigt minst 20 procent mer energi än element.” Då frågar jag mig vart dessa 20 procent värme tar vägen. Det är snarare så att golvvärme kan spara en hel del på elräkningen!

Huskroppen, i detta fall golvet, kan ackumulera värme. Att därför värma upp golvet nattetid, när elen kostar omkring hälften av den dyra perioden på dagtid, torde vara en bra affär.

Det handlar alltså inte enbart om att minska energiförbrukningen utan kanske också i ännu större utsträckning använda elen när den är billig. Alltså nattetid och helger. Själv har jag därför installerat en timer så att allt mitt varmvatten som värms elektriskt, enbart värms under lågtarifftid.

Thomas Hedrén