Bakom initiativet ligger ett samarbete mellan kvinnoföreningen Soroptimist International (SI) och Andalusiens kvinnoinstitut (IAM). SI arbetar för att förbättra kvinnors situation i hela världen och finns på Costa del Sol sedan 2006. Danskan Lene Thygesen är en av eldsjälarna i projektet:
– Vi såg att det fanns ett stort behov av information, berättar hon. Kvinnomisshandel finns i alla kulturer, men kvinnor som bor utomlands är extra utsatta. De har lämnat sina kontaktnät och vet inte hur de ska be om hjälp.
– Det kan finnas problem redan innan man flyttar hit, men det blir ofta värre här. Sysslolöshet, isolering och ökat bruk av alkohol leder till att situationen spårar ur.

Enligt spanska hälsodepartementet var 27 av de 73 kvinnor som dödades av sina partners förra året utländska.

Samarbete viktigt
Soroptimist började hålla föredrag om vilken hjälp som finns tillgänglig.
– Gensvaret var stort och vi fick många samtal efteråt, berättar holländska Daphne Theunissen. Många var helt ovetande om vart de kunde vända sig.

Både Lene och Daphne är integrerade i det spanska samhället och jobbar deltid inom sjukvården. De beslöt använda sina kunskaper till ett samarbete med spanska kvinnoföreningar.
– Vi blev mycket väl mottagna, tycker Lene. Föreningarna är medvetna om utländska kvinnors utsatta situation, men visste inte hur de skulle nå ut till dem. Ordföranden i IAM i Málaga blev väldigt förvånad när jag gav henne en lista på 33 utländska medier på kusten. De hade aldrig trott att det fanns så många!

Resultatet av samarbetet blev kampanjen “Vida sin Violencia” (Ett liv utan våld), som riktar sig till drabbade kvinnor av alla nationaliteter. Syftet är att informera om vilka rättigheter de har och vilken hjälp de kan få.

Information på svenska
Nu presenteras en tolkservice på stödlinjen 900 200 999, som är gratis. Tjänsten finns på svenska mellan klockan 8 och 18 varje dag. Det är bara att begära en “intérprete sueco”. De största språken har 24-timmarsservice. I praktiken fungerar det som ett samtal mellan tre personer, där tolken översätter frågor och svar. Även anhöriga kan ringa för vägledning.
– Många vet inte hur de ska göra en anmälan, förklarar Daphne. De kan gå till polisen, men även till närmaste centro de salud.

Andra undrar vad som händer om de måste lämna hemmet. Det finns advokater knutna till numret, som informerar om vad lagen säger. I Spanien kan man göra sig skyldig till “abandono del hogar” om man lämnar sin familj, vilket kan påverka rättigheten till bostaden och vårdnad om barnen. Men det gäller inte om man ger sig iväg till följd av misshandel och anmäler inom 30 dagar. Har man flytt utan viktiga papper och tillhörigheter, kan man begära poliseskort för att hämta dem. Det finns också ett nät av skyddade kollektivbostäder för hotade kvinnor och deras barn.

Bristande skydd
I Spanien bedrivs kampanjer för att fler kvinnor ska våga anmäla förövaren. Samtidigt hörs kritik mot myndigheterna för att de inte kan skydda offren. Besöksförbuden är ofta helt verkningslösa. I februari yxmördade en man sin före detta fru på öppen gata i Málaga. Han var dömd för misshandel och hot mot henne, men fick fängelsestraffet utbytt mot en kurs i jämställdhet. Kvinnan hade begärt att få bära nödtelefon, men hon fick avslag eftersom “risken bedömdes låg”.
– Spanien har tyvärr brist på resurser inom många områden, menar Daphne. Men våra erfarenheter av polisskydd av våldsoffer är enbart positiva. På SI vill vi gå vidare med stöd till kvinnor som flyr från sina hem, bland annat vill vi ta fram ett överlevnadskit med proviant och särskilda daghem för barnen, medan mamman besöker myndigheter eller får psykologhjälp.

Demonstrationer och civilkurage
– Trots knappa resurser finns det en större medvetenhet om problemet här i Spanien, anser Daphne. Media informerar mer och allmänheten demonstrerar till stöd för offren. Grannar ingriper i högre grad när någon misshandlas.
– I norra Europa verkar man tro att kvinnomisshandel hör till historien, fortsätter hon. Jag pratade med en holländsk journalist som på fullt allvar undrade om det existerar kvinnovåld i dagens jämställda samhälle! I Holland beräknas att runt 200 000 kvinnor drabbas av misshandel i hemmen varje år. I Sverige är siffran 60 000, men bara drygt 20 000 anmäls. I dessa länder får problemet inte längre någon uppmärksamhet, medan det i Spanien fortfarande är i fokus. SI vill dra sitt strå till stacken genom att ge även utländska kvinnor på kusten bättre kunskap om sina rättigheter.

Att ta sig ur situationen är svårt, men första steget kan vara att lyfta telefonen.
Det nya larmnumret har upprättats av de andalusiska regionalmyndigheterna, men det går att ringa till det från hela Spanien. Riksnumret för hjälp för kvinnor är annars 016 och där erbjuds rådgivning på spanska och engelska.

Mer info: http://www.si-es-org