Skatterådet Francisca Bernal framhåller att det inte införts några skattehöjningar, utan att de stigande kostnaderna grundar sig i sänkta subventioner av skatten. Det rör sig i de flesta fall om subventioner som beviljades till mantalsskrivna i kommunen och som befunnits olagliga i andra kommuner.