Meningen var att valen skulle bogseras ut till öppet hav och sänkas till botten, men detta har inte kunnat genomföras på grund av den hårda sjö som rått vid kusten. Sillvalen har legat flera dagar vid fiskeläget i hamnen i Estepona och den stank som den orsakade gjorde att kommunledningen slutligen beslöt att föra bort den till soptippen.

Transporten av valen har försvårats av att den är 15 meter lång och 15 ton tung samt risken för att den skulle explodera av de gaser den samlat. När den senare faran inte längre befanns existera bärgades valen ur havet och fördes bort med lastbil.