Barnen till Guillermina Freniche Gómez har gått ut i media för att protestera mot det de menar är omänsklig behandling. Deras mor är 78 år och lider av så avancerad Alzheimer att hon inte längre kan svälja föda. Inför denna situation bad hennes anhöriga om att hon endast skulle ges palliativ vård, men detta överklagades av vårdhemmet, som drivs av en religiös order.

Barnen säger att Guillermina fått den bästa omvårdnad under de sex år som hon bott i hemmet, men att centrets religiösa övertygelser går emot familjens. De uppger dessutom att Guillermina själv led oerhört när hennes egen mor befann sig på sitt yttersta.

Familjen har nu överklagat domen i tingsrätten, med stöd av ett läkarutlåtande som uppger att Guillermina i praktiken befinner sig i en dödsprocess sedan två år tillbaka och att tvångsmatningen endast bidrar till att förlänga lidandet.