Expertsvar:2020-03-30 18:11:12

Bestämmelserna i Spanien med anledning av larmsituationen ändras hela tiden, så det är av naturliga skäl de senaste uppgifterna som gäller.
Mats Björkman/Sydkusten