Expertsvar:2020-06-02 17:59:25

I Fas 2 är det generellt tillåtet att både sola och bada på stranden. Det är sedan upp till varje kustkommun att ha närmare regleringar, utifrån sin konkreta situation. De kommuner som exempelvis inte har så stora stränder i förhållande till befolkningen kan besluta om begränsad åtkomst och eventuellt maximitid per besökare. Säkerhetsavstånd ska upprätthållas mellan olika sällskap, vilket i många fall bland annat innebär att landgångar enkelriktas. Strandbollar och liknande som riskerar att flyga iväg till andra människor är ej tillåtna, men i utgångsläget har vi ej sett förbud av leksaker som spade och hink, men dessa ska naturligtvis ej lämnas vind för våg.
Mats Björkman/Sydkusten

2020-06-06 13:50:07
Hej ser att det står att du ej sett förbud mot leksaker på stranden men är det inte det det visas på de skyltar som florerar? alla bollaktiviteter, flytsaker och lek är förbjudet?
Kommer dessa förbud på stränderna fortgå hela sommaren?
jenny