Ögruppen registrerar 605 dödsoffer totalt, av vilka 135 avlidit sedan årsskiftet. I dagsläget vårdas 548 Covid-patienter på sjukhus, av vilka 138 ligger på intensiven.

Speciellt bekymmersamt uppges vara att den mer smittsamma brittiska mutationen av coronaviruset väntas inom några veckor vara den dominerande på öarna. I dagsläget beräknas omkring tio procent av smittfallen bero på den nya mutationen, men då den bedöms vara upp till 70 procent mer smittsam väntas denna variant snart dominera de nya fallen.