Kvinnan hade enligt Diario de Mallorca ingen kännedom om att hon skulle ha överskridit sitt saldo och betalade sina skulder till banken så snart hon fick reda på dem. Nu beviljas hon 1.500 euro i skadestånd för moralisk skada.

Kvinnan anmälde sin bank efter att hon upptäckt att hennes personliga uppgifter fanns i två offentliga skuldregister. Dessa används av finansiella institutioner för att undersöka personers ekonomiska solvens vid låneansökningar och närvaron i sådana register resulterar oftast i avslag.

Kvinnan listades som skyldig sin bank två belopp, 382 euro respektive 419 euro, båda relaterade till kreditkortsanvändning. Hon förnekade kännedom om dessa skulder och hävdade att banken aldrig informerat henne om den ekonomiska situationen. Därför ansåg hon att hennes registrering som dålig betalare utgjorde ett illegitimt intrång i hennes heder och krävde ersättning för den moraliska skada hon lidit.

Banken hävdade att skulden existerade och att de gjort upprepade försök att meddela klienten om skulden genom brev, som dock aldrig hämtades ut. Domstolen fann banken skyldig, framför allt eftersom den inte kunnat styrka att kunden formellt informerats om skulden innan de registrerade hennes namn i skuldregistret. Uppgifterna konsulterades åtminstone tre gånger av olika finansiella institutioner.