Coronapandemin har medfört att 13 hotell, bland dem Playas de Torrevieja och Fontana Plaza, inte längre klarar att ha öppet hela året. De står själva för drygt 40 procent av antalet bäddar i Torrevieja.

Till skillnad mot många andra spanska turistorter har det begränsade hotellutbudet i Torrevieja tidigare inneburit att de anläggningar som finns kunnat hålla öppet hela året. Det vill säga fram till nu.