Torrevieja har i dagsläget 85.000 mantalsskrivna invånare. Befolkningen uppges fyrdubblas sommartid. Just nu finns dock endast ett halvt dussin byggnader som överstiger sex våningar. Något som är på väg att förändras radikalt.

Ett av projekten, det mest uppseendeväckande, planeras vid stranden Los Náufragos och består av nio torn i olika höjder, med som mest 23 våningar. Projektet är inte godkänt än, men så här långt ser det ljust ut för utvecklarna. Kommunen har dock satt några villkor, däribland att de inte får byggas så att de skuggar stranden. Det skriver tidningen El País.

Det mest avancerade av projekten består av två bostadstorn på 26 respektive 82 meters höjd bredvid parken Doña Sinforosa. Vid stranden Acequión planeras ytterligare tre skyskrapor med både bostäder och hotell och med som mest 29 våningsplan. Vid Curva del Palangre planeras ytterligare fyra torn, även de med en maxnivå på 29 våningar.

Samtliga projekt har möjliggjorts av ett flertal ändringar i stadsplanen, som gjordes mellan 2006 och 2010. Planen från 1987 begränsade antalet våningar till sex. Enligt Torreviejas nuvarande borgmästare Eduardo Dolón (PP), utgör de nya skyskraporna inte en långsiktigt ändrad inriktning på stadsplaneringen och han insisterar på att kommunen behöver både fler hotellplatser och turistlägenheter.

Det är dock inte alla som är positivt inställda till projekten, som en del menar kommer göra staden trängre, både på grund av fler människor och mer begränsat utrymme. De 18 tornen uppges kunna ökat invånartalet med 20.000 personer, något som Torrevieja, enligt kritikerna inte är förberett för.