Sex av flyktingbåtarna upptäcktes vid Gran Canaria och två sent på kvällen vid Tenerifes kust. Två av båtarna vid Gran Canaria nådde på eget bevåg land, dels vid Maspalomas och dels vid Castillo de Romeral. En av migranterna ska ha varit död vid ankomst.

Flyktingmottagningarna är sedan tidigare överfyllda och myndigheterna har fått inhysa migranter i en del semesteranläggningar. Dessutom väntar i dagsläget omkring 400 personer vid hamnen i Arguineguín på logi.

De kanariska regionalmyndigheterna riktar hård kritik mot de statliga myndigheterna, som de anklagar för att ej avsätta tillräckliga resurser för att bemöta flyktningvågen.