De nya normerna gäller från och med måndag 18 januari. Gran Canaria och Lanzarote hamnar i den högsta beredskapsnivån, 3, vilket innebär att öarna isoleras för icke tillåtna resor. Dessutom tidigareläggs utegångsförbudet till 22.00. Åtgärderna väntas gälla under minst två veckor.

Tenerife å andra sidan, bryter sin isolering efter en längre tid. Restriktionerna på resor till och från ön hävs och utegångsförbudet senareläggs en timme, med start 23.00.