Kommunledningen har nått en överenskommelse med försäkringskassan Seguridad Social om en avbetalning på tre år av den ackumulerade skulden, som uppgår till tre miljoner euro. Förutom ordinarie 600 000 euro kommer kommunledningen att betala en amortering på 50 000 euro i månaden, på skulden.

Kommunledningen valde att frysa betalningarna i slutet av förra året på grund av en tillfällig och allvarlig likviditetsbrist, som gjorde det svårt för kommunen att betala de grundläggande rörliga kostnaderna.