Eldsvådan startade vid 16.20-tiden på söndagen i en så kallad mobile home. Lågorna spred sig snabbt till intilliggande träbyggnader och ett stort räddningspådrag, inkluderat en helikopter, ryckte ut till platsen.

Även om lågorna snabbt var under kontroll led campingplatsen omfattande skador och samtliga som uppehöll sig där tvingades söka annan logi, för vilket det bland annat underlättades ett lokalt ungdomshärbärge.

Loading...