Det är provinsdomstolen i Málaga som fällt brandmännen och som håller regionmyndigheten Junta de Andalucía som skadeståndsskyldig. Den ska ersätta med totalt 640.000 euro bland annat tre privata markägare, men även sig själv som drabbad av branden. Det skriver La Opinión de Málaga.

Det var 3 februari 2012 som brandmännen tände tre brasor intill landsvägen A-397 utanför Pujerra, för att bränna sly och rensa brandgator. Det skedde trots varningar om hård blåst. Domstolen finner att de inte såg till att släcka två av eldhärdarna ordentligt, vilket ledde till en okontrollerad brand som skövlade nära 800 hektar mark, främst kastanjeodlingar, mellan Pujerra och Júzcar. Det tog tre dagar att släcka branden och Junta de Andalucía nekade till att den skulle ha orsakats av brandmännen. De privata markägarna hänvisade dock till en rapport från Guardia Civil och har nu vunnit målet.