En kraftig ökning under årets sista kvartal, speciellt i december månad, ledde till att den totala siffran översteg rekordet från 2017 med 1,1 procent. Inte minst förra sommaren registrerades de första sjunkande siffrorna på sex år, vilket gjorde att det väntades en viss avmattning. Det var dock endast fråga om en tillfällig svacka, främst beroende på att den varma sommaren i norra Europa föranledde många att fira semestern hemma.

Turisternas utlägg steg å sin sida tre gånger så mycket förra året, jämfört med 2017 och uppgick till sammanlagt 89,8 miljarder euro. Det är åttonde året i rad som turistintäkterna ökar i Spanien.