Under 2021 disponerar de autonoma regionerna direkt över omkring 54 procent av de bidrag som Spanien erhåller från EU:s stödpaket. Den extra injektion som unionen har avsatt för att motverka effekterna av pandemin. Totalt rör det sig om 18,8 miljarder euro, fördelade genom två olika instrument. Dels det så kallade stödet för återhämtning och resiliens på knappt 10,8 miljarder euro, dels åtta miljarder euro genom React-EU från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Fram tills dess att det europeiska biståndet utbetalas kommer regeringen att underlätta regionernas och kommunernas likviditet, så att de kan starta sina återhämtningsprojekt så snart som möjligt. Andalusien, Katalonien och Madrid är för närvarande de regioner som kommer att få mest pengar. Det skriver tidningen El País.

Kriterierna baseras på befolkningsmängd, BNP per capita samt den genomsnittliga arbetslösheten de senaste fem åren jämfört med EU-snittet. Av de drygt 4,2 miljarder euro som redan beslutats om går 702 miljoner euro till Andalusien medan Katalonien får 596 miljoner, Madrid 461 miljoner och Valenciaregionen 414 miljoner euro.

Övriga regioner mottar följande bidrag; Castilla y León 293 miljoner euro, Galicien 249 miljoner euro, Kanarieöarna 243 miljoner euro, Castilla-La Mancha 206 miljoner euro, Baskien 194 miljoner euro, Murcia 185 miljoner euro, Asturien 152 miljoner euro, Aragonien 138 miljoner euro, Balearerna 133 miljoner, Extremadura 101 miljoner, Kantabrien 70 miljoner euro, Navarra 61 miljoner euro, La Rioja 31 miljoner euro, Ceuta 13 miljoner euro och slutligen Melilla 10 miljoner euro.

På dessa 18,8 miljarder euro tillkommer en extraordinär budgetfördelning till regionerna från centralregeringen på 13,5 miljarder euro samt ytterligare 113,7 miljarder euro via finansieringssystemet. Det innebär att regionerna kommer att erhålla en rekordfinansiering på drygt 146 miljarder euro under 2021.