Den årliga ekonomiska belastningen är ett mått som anger hur stor del av en persons eller ett hushålls inkomst som måste användas för att täcka kostnaderna för att förvärva och underhålla en bostad. Det inkluderar såväl fastighetspriset som hypoteksbetalningar, skatter och försäkringar. Det rekommenderas vanligtvis att denna siffra inte överstiger 30 procent av inkomsterna, en gräns som började överskridas i Spanien i det tredje kvartalet förra året.

En kraftig ökning av räntorna på nya bostadslån har skett sedan dess, från 1,7 procent i det andra kvartalet 2022 till 3,9 procent i juni 2023, vilket har lett till en skarp ökning av den ekonomiska belastningen. Beatriz Toribio, biträdande direktör för lånebolaget Masteos, förklarar för finanstidningen Cinco Días att det är särskilt kostnaden för finansiering som påverkar bostadsmarknaden.

José García Montalvo, professor i ekonomi vid universitet Pompeu Fabra i Barcelona, varnar för att denna indikator sannolikt kommer att fortsätta stiga på kort sikt, eftersom den mycket snabbt återspeglar förändringar i ekonomin. Enligt honom tar det några månader för räntehöjningarna att ha full effekt på den ekonomiska belastningen, så det är sannolikt att denna siffra kommer att överstiga 40 procent inom kort.

Siffrorna från centralbanken visar vidare att en familj i dagsläget behöver i genomsnitt 7,6 års fullständig inkomst för att kunna köpa en bostad. Det är däremot en minskning från 7,9 år i det tredje kvartalet 2022. Förklaringen, enligt Montalvo, är att hushållens disponibla inkomst ökar stadigt, vilket minskar det teoretiska antalet år som behövs för att finansiera ett hem.