Den nya prognosen från OECD för Spanien är 0,5 procentenheter lägre än tidigare, medan tillväxtprognosen för 2025 är på 2,0 procent. Justeringarna reflekterar de ekonomiska avmattningar som observeras globalt, speciellt i Europa som påverkas hårt av höjda räntor som begränsar kreditgivning och konsumtion.

Trots dessa utmaningar förutspås Spanien fortsätta vara en drivkraft inom EU, med en tillväxt som överträffar flera centrala europeiska ekonomier som Tyskland, Frankrike och Italien. Spanien förväntas även avsluta 2023 med en tillväxt på 2,4 procent, vilket är betydligt högre än genomsnittet för eurozonen. Det skriver El País.

OECD betonar vidare att Spaniens inflation har minskat avsevärt och löneökningarna har bidragit till att återställa den köpkraft som gick förlorad under pandemin. Dock varnas det för att tillväxten kommer att dämpas under 2024 på grund av en restriktiv penningpolitik och minskat statligt stöd, vilket väntas bromsa både offentlig och privat konsumtion samt investeringar.

Förutom tillväxtperspektiven, uppmanar OECD Spanien till en mer robust och hållbar finansiell konsolidering. Detta inkluderar att ta itu med den ökande utgiftsnivån för pensioner, som väntas öka sin andel av bruttonationalprodukten med 2,7 procentenheter mellan 2024 och 2040. OECD efterlyser också strategiska investeringar som främjar tillväxt och kompletterar europeiska återhämtningsfonder, samt förbättringar inom forskning och utveckling, utbildning och en skattereform som stödjer energiövergången.