Statistik från det spanska notarieförbundet anger att icke bofasta utlänningar betalar i genomsnitt 2.715 euro per kvadratmeter för sin bostad i Spanien, jämfört med de 1.580 euro som spanska köpare spenderar. Denna skillnad belyser en växande klyfta på marknaden, där utländska investeringar driver upp fastighetspriserna, särskilt i populära turistdestinationer som Costa Blanca och Costa del Sol.

Trots en generell nedgång i fastighetsaffärer forsätter utlänningar att köpa bostäder i Spanien i oförändrad takt. Medan det totala antalet fastighetsköp sjönk under andra halvåret 2023, ökade andelen köp gjorda av utländska medborgare till 21 procent av totalen, vilket är rekord. Denna trend är inte begränsad till EU-medborgare. Nationaliteter som sticker ut är Kina, Colombia och Venezuela, med köp som i vissa fall överstiger 3.900 euro per kvadratmeter.

Regeringen har nyligen uppgivit att den vill slopa det så kallade ”Guldvisumet”, som ger möjlighet till uppehållstillstånd vid bland annat fastighetsinvesteringar på mer än 500.000 euro. Kritiker hävdar att dessa visum har bidragit till att skruva upp priserna och göra bostadsmarknaden mindre tillgänglig för lokalbefolkningen. Under 2023 utfärdades enligt tidningen El País 3.273 sådana visum, vilket var nytt rekord.