Tillförordnade borgmästaren i Estepona Rafael Montesinos tog 1 juli beslutet att säga upp de fyra kommunalborgarråden med omedelbar verkan. Beslutet tas drygt två veckor efter tillslaget mot Estepona kommun och efter att PSOE:s lokalstyrelse bekräftat att de fyra avstängts från partiet.

De fyra är hittillsvarande finansborgarrådet Francisco Zamorano, kulturborgarrådet Asunción López, utbildningsborgarrådet Mariví López samt strandborgarrådet Marisa Rodríguez. Ingen av dem har hittills åtlytt PSOE:s krav på att lämna sina fullmäktigeposter, varpå de tills vidare sitter kvar som partilösa ledamöter i Grupo Mixto.

Oppositionspartiet Partido Popular anser att situationen i fullmäktige är ohållbar, och efterlyser nyval.