Beslutet innebär att den blockad som rått i tre år för alla typer av ombyggnader upphör. Situationen har varit mycket spänd och flera fastighetsägare som brutit mot byggförbudet har anmälts genom åren.

Planen för Esteponas gamla stadsdel har debatterats i sex års tid. Den har som syfte att bevara stadskärnan, samtidigt som den möjliggör reformer och ombyggnationer.
Enligt kommunledningens talesman Antonio Sánchez (PSOE) har planen även godkänts av de andalusiska regionalmyndigheterna.