Oppositionens majoritet i fullmäktige har inneburit att en motion från Partido Popular antagits i sin helhet. Den innebär en halvering av de styrande kommunalrådens löner, liksom för dem som sitter på förtroendeposter, Samtidigt fryses oppositionsledamöternas löner, som därmed blir snarlika kommunledningens.

Beslutet innebär att borgmästaren David Valadez (PSOE) i fortsättningen från nöja sig med en lön på 2 751 euro i månaden, mot tidigare 6 745 euro. Då hade Valadez dessutom sänkt borgmästarlönen när han tillträdde, med 20 procent. Hans företrädare, den korruptionsmisstänkte Antonio Barrientos (PSOE), var den tredje bäst betalade borgmästaren i Spanien.

Den enda oppositionsledamoten som inte stödde motionen var Silvia Cabrera, som bara några dagar tidigare lämnat Partido Popular för främst dess oppositionspolitik.