Utredningen “Astapa” blev i slutet av september offentlig och av den framgår bland annat att den tidigare kommunledningen sålde ut en mängd kommunala tomter till underpriser. Köpare var olika privatföretag som sedan fick tomterna omklassificerade, vilket möjliggjorde en omfattande spekulation.

Som ersättning fick de tidigare makthavarna i Estepona stora summor svarta pengar. Dessa användes både för att täcka löpande kostnader och för egen vinning.
Dåvarande borgmästaren Antonio Barrientos (PSOE) och ytterligare 19 personer greps vid det omfattade tillslaget förra året.