SVAR: Tidsfristen för att ansluta sig till den kollektiva processen mot bankerna är på tre månader och går ut 1 november. För att ansluta sig måste man genom advokat och procurador (advokatens kontaktman inför domstolsmyndigheten) presentera en kopia, så kallad "copia simple" av sitt hypotekskontrakt till handelsdomstolen, Juzgado de lo Mercantil nº 11, i Madrid.

Advokatfirman IURA kommer inom kort att göra detta för fyra kunder och du är välkommen att kontakta dem. Telefon: 952 477 108, E-post: skandinaviska.avdelningen@iura,es. (Se även deras annons i bifogade folder.

IURA meddelar samtidigt att dom i provinsdomstolen i Sevilla annullerat det tidigare utfallet i handelsdomstolen, som ogiltigförklarade bankernas räntegolv. Det innebär att det nu finns två motstridiga domar i ärendet.

Räntegolvet är när bankerna i det finstilta i ett hypoteksavtal specificerar att räntan aldrig kan understiga en viss gräns, exempelvis tre procent. Anta att den avtalade hypoteksräntan är Euribor + 1 procentenhet. Om Euribor sjunker till exempelvis 1,5 procent borde hypoteksräntan i så fall vara 2,5 procent, men då fastställer banken att den är tre procent. Kunden tvingas alltså betala en halv procentenhet mer än grundavtalet.