Den senaste opinionsundersökningen av statliga sociologiska institutet CIS visar att befolkningen inte har mycket till övers för sina makthavare, speciellt politikerna. På en lista över tio olika institutioner är det endast försvarsmakten som får ett betyg högre än fem (5,65) på en tiogradig skala. På andra plats hamnar massmedia (4,97), följt av kungahuset (4,89) och medborgarombudsmannen (4,55).

I botten på listan hamnar de politiska partierna, som får ett snittbetyg på endast 2,76, Regeringen (3,24) och riksparlamentet (3,52) väcker inte heller någon större entusiasm.