Den totala budgeten för 2012 uppgår till 98,8 miljoner euro. Borgmästaren Javier Carnero (PSOE) betonar att det är första gången på tio år som budgeten antas innan året startat.

Beräkningarna är ett överskott på drygt 1,5 miljoner euro. Främst skär kommunen ned på kostnader som anses överflödiga, som fester (-1 miljon euro) och reklam (-900 000 euro). Den enda posten som får ökade anslag, med 40 procent, är stimulering av sysselsättningen.